Contactați-ne

Telefon

România

+40 37 138 11 55 | +40 730 462 760

Formular de contact

Ne face plăcere să răspundem întrebărilor dumneavoastră.

> Contact

Termenii și condițiile generale ale KVT-Fastening GmbH

 

1. Domeniul de aplicare, conținutul serviciului

 • 1.1 KVT Fastening GmbH, 4030 Linz/Pichling, Im Südpark 185 (denumită în continuare KVT Fastening) le livrează bunuri clienților săi și oferă și alte servicii, exclusiv în cadrul Termenilor și condițiilor generale în vigoare. Gama de produse se adresează în special componentelor și altor activități de prelucrare, precum și serviciilor din domeniile de inginerie, asistență tehnică, logistică etc. De asemenea, trebuie menționate livrările de bunuri și servicii care sunt furnizate ca parte a unor soluții complete sau parțiale.
 • 1.2 Termenii și condițiile generale actuale pot fi accesate oricând pe site-ul nostru web (www.kvt-fastening.at/agb). Acestea fac parte integral din fiecare contract încheiat de KVT-Fastening. Termenii și condițiile generale se aplică întregii relații de afaceri încheiate cu noi. În cazul relațiilor de afaceri continue, acești Termeni și condiții generale se aplică și tranzacțiilor viitoare în care nu se face referire expresă la acestea.
 • 1.3 Diferiții termeni și condiții sau acorduri specifice sunt obligatorii doar dacă sunt convenite în scris. Neoferirea unui răspuns din partea noastră nu este considerat în mod explicit acceptarea (implicită) a altor termeni și condiții.
 • 1.4 Clientul poate invoca un serviciu din partea noastră care nu constă doar în simpla livrare de bunuri numai dacă acest lucru a fost convenit în scris. Trebuie menționat faptul că clientul este responsabil pentru instalarea și utilizarea bunurilor.
 • 1.5 Dacă am emis o comandă scrisă sau o confirmare a comenzii ori dacă am confirmat alte documente contractuale în scris, livrările noastre de bunuri și alte servicii sunt enumerate în mod concludent în acestea.
 • 1.6 Considerăm că un document (inclusiv fax și documente PDF) semnat de partenerul contractual respectiv trebuie să fie în scris în sensul acestor Termeni și condiții generale. E-mailurile trimise de un partener contractual celuilalt sunt, de asemenea, recunoscute ca documente scrise; totuși, condiția prealabilă este ca persoana care acționează în numele părții contractoare să poată fi identificată în mod clar și să fie responsabilă în această privință.
 • 1.7 Ne rezervăm dreptul de a modifica unilateral în orice moment Termenii și condițiile generale. Modificările privind Termenii și condițiile generale vor fi anunțate prin trimiterea Termenilor și condițiilor generale modificate sau prin postarea acestora la adresa de internet de mai sus. Termenii și condițiile generale modificate intră în vigoare în locul Termenilor și condițiilor generale convenite inițial în ziua transmiterii sau publicării și devin parte a contractului, cu excepția cazului în care clientul se opune în mod expres în scris.

2. Oferta și încheierea contractului

 • 2.1 Comenzile sunt considerate acceptate doar dacă au fost confirmate de noi în scris. Până atunci, oferta noastră nu are caracter obligatoriu. Contractele secundare telefonice, scrise (prin e-mail) sau verbale, completările sau modificările necesită, de asemenea, confirmarea noastră scrisă pentru a intra în vigoare.
 • 2.2 Ofertele noastre nu au caracter obligatoriu. De asemenea, descrierile tehnice și alte informații aferente ofertelor, broșurile și alte informații nu au inițial caracter obligatoriu.
 • 2.3   Ofertele și estimările de costuri sunt prezentate doar în scris. Estimările verbale ale costurilor nu constituie o ofertă obligatorie.
 • 2.4 Ofertele și estimările de costuri sunt supuse unei taxe.
 • 2.5 Ofertele și estimările de costuri sunt create pe baza informațiilor furnizate de client, fără nicio garanție privind completitudinea sau corectitudinea.
 • 2.6 Vom avea dreptul la livrări parțiale într-o măsură rezonabilă.
 • 2.7 Ne rezervăm dreptul de a trimite terților bunurile oferite CLIENTULUI pe perioada valabilității ofertei noastre (vânzare intermediară). CLIENTUL nu poate emite nicio pretenție care decurge din aceasta.
 • 2.8 În cazul în care detaliile din confirmările scrise ale comenzii pregătite de noi sunt diferite de detaliile incluse în cataloagele, broșurile sau alte materiale ale noastre, detaliile din confirmarea comenzii sunt considerate a fi obligatorii.

3. Prețurile și plata pentru livrarea bunurilor și a altor servicii

 • 3.1 Dacă nu s-a convenit altfel, facturile noastre trebuie plătite net în termen de 21 de zile de la data facturii. Reducerile de preț nu sunt permise și necesită un acord special scris.
 • 3.2 În cazul întârzierii efectuării plăților, avem dreptul de a percepe o taxă pentru perioada de la data scadenței și până la primirea plății. Se va aplica rata legală a dobânzii de întârziere în vigoare pentru creanțele pecuniare contractuale între antreprenori (în prezent, începând cu 1 ianuarie 2022, aceasta este de 8,58% în Austria).
 • 3.3 În plus, toate taxele de colectare/avizare și taxele auxiliare suportate în legătură cu creanța restantă trebuie plătite în același timp cu datoria principală.
 • 3.4 În cazul în care KVT își asumă activități de colectare și avizare, avem dreptul de a factura CLIENȚILOR o sumă forfetară în valoare de 40,00 EUR.
 • 3.5 Clientul are dreptul de compensare numai dacă cererile sale reconvenționale au fost stabilite legal, sunt incontestabile sau au fost recunoscute de noi în scris.
 • 3.6 În cazul în care după confirmarea expedierii comenzii se stabilește că procesarea obișnuită a unei facturi restante nu este posibilă, ne rezervăm dreptul de a solicita plata în avans pentru toată plata datorată pentru bunurile comandate sau pentru cea mai mare parte a acesteia sau de a efectua livrarea cu plata în numerar la primirea lotului.
 • 3.7 În cazul în care clientul se retrage din contract fără un motiv întemeiat, pentru bunurile comerciale standard, acesta este obligat să ramburseze 30% din prețul brut de vânzare prin compensare sub formă de sumă forfetară. Este privilegiul CLIENTULUI de a dovedi că nu a existat nicio pierdere sau că nivelul acesteia a fost substanțial mai mic decât suma forfetară menționată mai sus. Ne rezervăm dreptul de a furniza dovezi că o pierdere mai mare a fost suportată de noi. În plus, acesta are dreptul de a exercita un drept de reținere numai atunci când cererea sa reconvențională se bazează pe aceeași relație contractuală. Pentru contractele de bunuri aferente comenzilor speciale ale CLIENTULUI, nu există în mod expres dreptul de reziliere. În aceste cazuri, CLIENTUL este obligat să plătească integral prețul convenit.
 • 3.8 Fiecare client primește o limită de credit definită individual. Depășirea limitei de credit depuse poate conduce la întârzieri de livrare. În cazul întârzierilor de livrare din cauza depășirii de client a limitei de credit, sunt excluse toate pretențiile de orice fel ale clientului din cauza acestei întârzieri de livrare.
 • 3.9 Prețurile pentru livrările noastre de bunuri și pentru alte servicii sunt întotdeauna fără TVA în moneda respectivă. Acest principiu se aplică tuturor listelor noastre de prețuri, comenzilor, confirmărilor de comenzi și altor documente contractuale.
  Prețurile pentru livrările noastre de bunuri sunt pentru 100 de bucăți fiecare. Ne rezervăm în mod expres dreptul de a face alte aranjamente cu notificări corespunzătoare. Coloanele de prețuri începând de la 1.000 de bucăți sunt valabile doar pentru pachetele industriale sau pentru vânzarea în vrac. Valoarea minimă pentru livrările de bunuri este stabilită la 150 EUR; o sumă echivalentă se aplică livrărilor în orice altă monedă. Dacă valoarea netă a bunurilor scade sub un minim de 150 EUR per comandă, percepem o suprataxă de valoare minimă de 19 EUR. Pentru pachetele deschise, percepem o suprataxă pentru cantitatea redusă. Acordăm orice reduceri de bază pentru o valoare de livrare a bunurilor de 200 EUR sau suma corespunzătoare în altă monedă.
 • 3.10 Ne rezervăm dreptul de a face ajustări de preț, dacă condițiile pieței se schimbă semnificativ sau dacă există fluctuații de preț corespunzătoare. Prețurile oferite sunt obligatorii numai dacă și în măsura în care am informat clientul cu privire la perioadele obligatorii corespunzătoare. În cazul creșterii prețurilor materiilor prime, a prețurilor de producție și a salariilor, care au avut loc sau au fost introduse de la data confirmării comenzii până la data livrării, ne rezervăm în mod expres dreptul de a efectua ajustări corespunzătoare de preț.
 • 3.11   Bunurile noastre sunt livrate EXW conform Incoterms 2020. Totuși, pentru transporturile pe care le organizăm, costurile pentru aceasta sunt percepute cu o taxă fixă la tarifele KVT-Fastening în vigoare la momentul expedierii. În ceea ce privește ambalarea și reciclarea și eliminarea, se va percepe un tarif fix pentru ambalare și reciclare de 7 EUR per livrare. Trebuie convenite aranjamentele speciale în scris. Ambalarea și reciclarea ar putea fi gratuite cu numărul de licență ARA 6535. Materialul de ambalare și reciclare este exclusiv nerambursabil.
 • 3.12 Facturile trebuie plătite în moneda indicată în listele noastre de prețuri, în cadrul comenzii sau confirmărilor comenzii ori în alte documente contractuale.

4. Broșuri, cataloage (inclusiv magazin online), documente tehnice și alte documente

 • 4.1 Dimensiunile și informațiile text, precum și ilustrațiile din documentele noastre, nu au caracter obligatoriu; ar trebui menționate în special broșurile, cataloagele (inclusiv magazinul electronic), documentele tehnice și cele aferente comenzilor și alte informații tehnice.
 • 4.2 Nu suntem răspunzători pentru corectitudinea și pentru caracterul complet al documentelor trimise către noi de client (în special desene, specificații materiale și alte documente). În plus, nu suntem obligați să verificăm corectitudinea și caracterul complet al acestora.
 • 4.3 În plus, clientul trebuie să se asigure că documentele trimise către noi (desene, specificații materiale și alte documente) nu încalcă drepturile terților. În cazul în care clientul nu respectă această cerință, acesta trebuie să ne scutească de toate pretențiile corespunzătoare ale terților.

5. Date și termene limită, cantitatea de livrare

 • 5.1 Livrarea și datele de livrare oferite și acceptate sunt respectate de noi în cel mai bun mod posibil. Acestea corespund capacităților disponibile de comandă și posibilităților existente de achiziție de materiale la momentul comenzii sau la momentul confirmării comenzii. În cazul livrărilor de bunuri, acceptarea definitivă a contractului de subfurnizorii noștri rămâne rezervată.
 • 5.2 Livrarea sau perioada de livrare începe cu încheierea contractului, dar nu înainte ca toate formalitățile necesare cu autoritățile să fi fost îndeplinite și ca plățile care urmează a fi efectuate în legătură cu comanda și toate titlurile de valoare să fi fost furnizate. De asemenea, partenerii contractuali trebuie să corecteze toate punctele tehnice esențiale până la începutul perioadei de livrare sau de trimitere.
 • 5.3 Livrarea și datele de livrare sau termenele de livrare convenite de livrare pot fi prelungite sau amânate în mod rezonabil, fără a exista o cerere de despăgubire împotriva KVT-Fastening și împotriva companiilor sale afiliate. Prezentul regulament se aplică în special în următoarele cazuri:
  • dacă nu primim informațiile de care avem nevoie pentru a executa un contract în timp util sau dacă acesta este ulterior modificat;
  • în cazul în care clientul sau terții (și anume subcontractanții noștri) sunt în întârziere cu livrările sau cu serviciile care urmează a fi efectuate sau sunt în alt mod în întârziere cu îndeplinirea obligațiilor contractuale;
  • dacă apar obstacole sau evenimente neprevăzute care nu pot fi evitate la sediul nostru, pentru client sau terți (și anume la subfurnizorii noștri). Definim astfel de evenimente ca, printre altele, situații de forță majoră, război, tensiuni internaționale, revolte, lipsă de materii prime, întreruperi operaționale, epidemii, pandemii, greve și închiderile ordonate în mod oficial ale infrastructurii și companiilor; nu considerăm această listă a fi exhaustivă.
 • 5.4 Dacă livrarea sau data de livrare nu este îndeplinită și după ce a fost depășită o perioadă rezonabilă de grație (care este determinată în cazuri individuale), clientul are dreptul să se retragă dintr-un contract în întregime sau parțial dacă acesta nu a fost încă împlinit. Răspunderea pentru pierderea utilizării și pentru orice alte daune cauzate de nerespectarea datelor și cantităților de livrare este exclusă în mod expres.
 • 5.5 În cazul în care clientul întârzie recepția produselor, acesta este în continuare obligat să plătească întregul preț de achiziție. În acest caz, vom depozita bunurile pe riscul și pe cheltuiala clientului (în special costuri de depozitare, taxe de procesare, cheltuieli administrative etc.). După o solicitare nereușită de acceptare sau de colectare, avem dreptul să distrugem bunurile pe cheltuiala clientului sau să le folosim în orice alt mod.
 • 5.6 În cazul bunurilor preambalate care se vând la numărul de bucăți, valoarea medie livrată conform metodei de eșantionare aleatorie corespunde cel puțin numărului nominal de bucăți. În cazul elementelor de fixare și în cazul pieselor produse în serie, în industrie este obișnuită o supra- sau o sub-livrare de +/- 10%. Pentru produsele la comandă, ne rezervăm dreptul de a livra cu 15% mai multe sau mai puține bunuri. Astfel de livrări în exces sau incomplete nu pot fi respinse de client. În acest caz, se va percepe costul pentru cantitatea livrată efectiv.
 • 5.7 Cu excepția cazului în care se convine altfel, comenzile de anulare trebuie acceptate cel târziu în termen de 6 luni de la expirarea perioadei contractuale, fără ca noi să solicităm o cerere de acceptare sau o notificare privind neexecutarea obligațiilor. Dacă această perioadă a expirat, avem dreptul în orice moment, la latitudinea noastră, fie să facturăm bunurile, fie să anulăm comanda. În cazul unei întârzieri ale procesului de acceptare, răspunderea pentru pericol și riscul de pierdere a bunurilor este transferată clientului, de la notificarea privind starea de pregătire a livrării.

6. Trasabilitate

Dacă trebuie să asigurăm trasabilitatea bunurilor, aceasta se face prin folosirea informațiilor de pe eticheta de pe ambalaj. După ce bunurile au fost livrate clientului, clientul este responsabil pentru asigurarea păstrării trasabilității până la sediul nostru, în calitate de furnizor.

7. Dreptul de reținere, proprietăți legate de logistică

 • 7.1 Bunurile (livrate) rămân proprietatea noastră până când toate obligațiile din relația de afaceri (inclusiv dobânzi, costuri, taxe, taxe, cheltuieli, costuri de transport etc.) au fost achitate integral.
  În cazul unui cont curent, proprietatea este considerată garanție pentru revendicarea noastră de sold. Cumpărătorul poate vinde bunurile care fac obiectul rezervării de proprietate numai în cadrul tranzacțiilor comerciale normale și ordonate. În acest caz, acesta ne cesionează prin prezenta creanțele rezultate împotriva terților în cuantumul creanțelor noastre, cu prioritate și incluzând toate drepturile conexe.
  Prin prezenta, cumpărătorul ne însărcinează și ne autorizează, dacă este necesar, să ne exercităm drepturile în conformitate cu ABGB față de partenerul său contractual în numele său sau în numele nostru, dar pentru contul său și, în acest scop, ne cesionează drepturile de exercitare la care are dreptul în temeiul ABGB împotriva partenerului contractual, precum și noile drepturi rezultate.
  Prin prezenta, acceptăm cesiunile de mai sus, dar suntem întotdeauna de acord cu colectarea și revendicarea creanțelor cesionate de cumpărător, care sunt întotdeauna revocabile. Dacă dezvăluim cesiunea, cumpărătorul trebuie să ne furnizeze toate informațiile și documentele necesare pentru a ne afirma pretențiile, cel puțin o copie a acestora din urmă, imediat și pe cheltuiala sa. Angajamentele și transferurile de garanție ale bunurilor rezervate sunt excluse; cumpărătorul trebuie să ne informeze imediat cu privire la orice confiscare a bunurilor noastre rezervate sau la alte deteriorări ale acestora de terți.
 • 7.2 Dacă dezvoltăm soluții logistice pentru un client sau dacă furnizăm servicii de logistică și furnizăm cutii, rafturi și alte articole de inventar în acest scop, acestea rămân proprietatea noastră, dacă nu se convine altfel în scris.

8. Obligații de inspectare, acceptare și înștiințare cu privire la defecte

 • 8.1 Livrările noastre de bunuri și alte servicii trebuie să fie acceptate de client imediat sau verificate pentru a vedea dacă sunt conforme cu specificațiile tehnice și cu prevederile legale. Același lucru este valabil și pentru configurarea completă a uneia dintre soluțiile noastre totale sau parțiale. La finalizarea serviciilor suplimentare, clientul trebuie să verifice și dacă acestea au fost furnizate în conformitate cu ceea ce s-a convenit prin contract.
 • 8.2 Orice defecțiuni privind livrările noastre de bunuri și alte servicii trebuie raportate în scris imediat (după ce au fost stabilite), dar nu mai târziu de 8 zile de la primirea bunurilor sau după finalizarea lucrărilor la unitate, în caz contrar toate cererile de despăgubire (inclusiv daunele pe cale de consecință) devin prescrise. Acest regulament se aplică și soluțiilor complete și parțiale, precum și finalizării lucrărilor la alte servicii. Defectele ascunse trebuie raportate în scris în termen de 8 zile de la depistare, cu o descriere specifică a tipului.
 • 8.3 Înștiințarea cu privire la un defect este considerată valabilă din punct de vedere juridic dacă a fost trimisă în scris înainte de expirarea termenului limită în conformitate cu Secțiunea 8.2 și atât expedierea, cât și livrarea pot fi dovedite fără orice îndoială. Dacă este trimisă prin scrisoare recomandată, această dovadă se consideră a fi fost furnizată. Înștiințarea trebuie să conțină o descriere detaliată a defectului și o mostră a bunurilor defecte. Odată cu înștiințarea, ne rezervăm dreptul ca defectul sau deteriorarea sesizată să fie verificate de proprii noștri angajați sau experți, la alegerea noastră. Clientul poate solicita un raport gratuit cu privire la soluționarea problemei în termen de 30 de zile de la încheierea reclamației, după care va fi răspunzător contra unei taxe.
 • 8.4 Ca abatere de la prevederile de mai sus, exonerăm un client de obligația de a verifica livrările de bunuri pentru care folosește o soluție logistică oferită de noi.
 • 8.5 În cazul unor defecte, termenele legale de prescripție se aplică livrărilor noastre de bunuri și altor servicii.
 • 8.6 Afirmarea defectului nu eliberează clientul de obligația de plată.

9. Garanție pentru livrările noastre de bunuri

 • 9.1 Garantăm proprietățile produsului numai în conformitate cu standardele aplicabile ale produsului, cum ar fi DIN, ISO sau EN. Această garanție include și condițiile tehnice de livrare asociate și specificațiile pentru piesele specifice clientului convenite în scris. Cu excepția cazului în care este specificat altfel în scris, în mod explicit, de client, efectuăm verificări vizuale și evaluări ale toleranțelor de dimensiune, formă și poziție în conformitate cu standardele relevante pentru produse, uzuale în industrie. Pentru soluții funcționale și de sistem, garantăm proprietățile produsului numai în conformitate cu cerințele de performanță specificate (de exemplu, declarație de performanță, instrucțiuni de utilizare etc.).
 • 9.2 Atunci când se utilizează elemente de fixare care au fost tratate termic la un nivel de duritate de cel puțin 360 HV, precum și elemente de fixare galvanizate (în special cu o clasă de rezistență de 12,9), există riscul de rupere fragilă întârziată, indusă de hidrogen. Standardul internațional ISO4042 subliniază în mod expres acest risc. În cazul în care clientul selectează și cumpără elemente de fixare ale căror proprietăți, rezistență și proces de fabricație includ o probabilitate mare de fragilitate indusă de hidrogen, atunci clientul își asumă toate riscurile pentru acestea; prin urmare, nu ne asumăm nicio răspundere în acest sens. Acest lucru înseamnă că toate responsabilitățile noastre privind calitatea produsului față de client sunt eliminate. Aceasta include, dar nu se limitează la daune, garanții exprese sau implicite, garanții implicite de vandabilitate sau de potrivire pentru un anumit scop; nici această listă nu este definitivă. În măsura în care terți (indiferent de temeiurile legale) pretind împotriva noastră pretenții care rezultă direct sau indirect din rupturi din cauza fraginității ale elementelor de legătură pe care clientul le-a achiziționat, clientul ne va despăgubi, la prima cerere scrisă, în întregime pentru toate pierderile, datoriile, daunele, costurile (inclusiv taxele judiciare și onorariile avocaților) și pentru toate cheltuielile asociate.
 • 9.3 Proprietățile care nu se încadrează în standardele aplicabile menționate mai sus sunt garantate numai dacă au fost convenite în scris. Aceste standarde includ informații și în cadrul documentelor noastre, în special în broșuri, cataloage (inclusiv magazinul electronic), în comenzile confirmate în scris, în documente tehnice și în alte documente. Un schimb de subcontractanți care îndeplinesc aceleași standarde pentru produse sau care livrează conform acelorași specificații nu reprezintă o modificare a serviciului contractual sau a bunurilor.
 • 9.4 Nu garantăm caracterul adecvat al bunurilor în ceea ce privește un tip de utilizare sau un domeniu de utilizare. Prezentul regulament se aplică în special aspectelor constructive ale obiectului aplicației. Dacă răspundem la întrebări referitoare la construcție și/sau la montaj, ne bazăm pe informațiile furnizate de client. Informațiile noastre se bazează pe considerații teoretice sau pe rezultatele testelor care au fost dezvoltate în condiții de laborator. Acestea trebuie verificate de client în condiții practice.
 • 9.5 În cazul în care clientul solicită ajustări specifice ale produsului (de exemplu, postprocesare mecanică sau tratamente de suprafață de orice fel aplicate produselor), proprietățile produsului original se pot modifica (de exemplu, proprietățile mecanice, în special protecția împotriva coroziunii). Prin urmare, excludem orice garanție cu privire la proprietățile modificate ale produsului menționate în Secțiunile 9.1 și 9.2 de mai sus, chiar dacă standardele relevante sunt imprimate în continuare pe produs.
 • 9.6 Orice obligație de garanție expiră dacă standardele convenite nu sunt respectate sau dacă sunt efectuate modificări privind bunurile fără acordul nostru expres. Mai exact, sunt abordate standardele menționate mai sus și condițiile de funcționare specificate de noi sau aprobate în scris.
 • 9.7 În plus, sunt excluse din garanție toate defectele care se datorează uzurii normale, întreținerii necorespunzătoare, tratamentului sau manevrării necorespunzătoare, tensiunii excesive și influenței terților.
 • 9.8 Chiar și în cazul furnizării de servicii în domeniile de inginerie, consultanță tehnică, logistică etc., garantăm proprietățile bunurilor numai în conformitate cu Secțiunile 9.1 - 9.7. Acest regulament se aplică și serviciilor care sunt furnizate ca parte a unei soluții globale sau parțiale.
 • 9.9 Dacă livrăm bunuri pe baza unor informații incorecte sau incomplete de la client, nu ne asumăm nicio răspundere. De asemenea, îmbunătățirile aduse de client sau manipularea necorespunzătoare a bunurilor de client duc la pierderea oricăror pretenții de garanție.
 • 9.10 Dacă bunurile sunt defecte, oferim o livrare fără garanție a bunurilor de înlocuire.
 • 9.11span style="white-space: pre;"> În conformitate cu Secțiunea 11, renunțăm toate drepturile suplimentare de garanție pentru livrările de bunuri.
 • 9.12 Perioada de garanție este de 6 luni de la livrare. Prezumția privind caracterul defectuos este exclusă față de antreprenori.

10. Garanție pentru celelalte servicii ale noastre, garanții de durabilitate

 • 10.1 Garantăm o execuție atentă cu privire la celelalte servicii ale noastre. Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris - ceea ce trebuie să descriem ca fiind obligatoriu - nu garantăm acuratețea rezultatelor furnizate și a interpretării acestora. Dacă oferim servicii suplimentare pe baza unor informații incorecte sau incomplete de la client, nu ne asumăm nicio răspundere.
 • 10.2 Dacă oferim soluții logistice sau digitale pentru procesele de asamblare (soluții de asamblare), garantăm conformitatea cu oferta confirmată. Nu garantăm că soluția logistică sau cea de asamblare va funcționa fără întrerupere sau fără erori. Toate garanțiile sunt excluse, dacă nu sunt îndeplinite condițiile de funcționare și se fac modificări. De asemenea, nu ne asumăm nicio responsabilitate dacă lucrările de întreținere și service sunt efectuate de terți și sunt efectuate intervenții ulterioare sau actualizări ale sistemului ori alte actualizări pe care nu le-am aprobat sau asupra cărora nu avem nicio influență. Cele de mai sus se aplică în mod analog, dacă furnizăm software ca parte a soluțiilor logistice sau a celor de asamblare.
 • 10.3 Dacă se acordă în mod expres o garanție de durabilitate sau o anumită durată de viață pentru componente și pentru alte producții în ceea ce privește rezistența la intemperii sau alte proprietăți, această perioadă începe cu livrarea. Obligația noastră de a oferi garanție nu este valabilă dacă au apărut daune în legătură cu instalarea sau cu manipularea incorectă a componentei și a altor producții. În plus, nu se oferă nicio garanție dacă daunele apar ca urmare a unei tensiuni neobișnuite, de exemplu daune cauzate de furtuni, consecințele instabilității subsolului și influențe chimice sau biologice speciale. Această limitare a răspunderii nu mai este valabilă doar dacă prejudiciul a fost cauzat în principal de un defect al materialului sau al componentei și dacă un astfel de defect poate fi dovedit. Pentru instalare și manipulare, se aplică descrierile tehnice ale produsului și instrucțiunile de instalare furnizate cu componenta respectivă și alte producții, precum și standardele și principiile de arhitectură prescrise legal sau general recunoscute.
 • 10.4 Dacă serviciile suplimentare sunt furnizate în mod deficitar, oferim o reparație pe cheltuiala noastră, pe baza garanției sau pe baza garanțiilor de durabilitate.
 • 10.5 Clientului îi revine obligația de a testa și de a verifica în mod adecvat serviciile ulterioare (în special în ceea ce privește (i) declarații tehnice / rapoarte tehnice, (ii) rapoarte de testare și (iii) rapoarte de testare / rapoarte de investigație, caz în care investigația a fost efectuată în laborator), rezultatele obținute, recomandările și notele de aplicare în utilizarea practică a produselor sale și de a le declara adecvate pentru utilizare sau de a le pune în circulație.
 • 10.6 Conform Secțiunii 11, renunțăm la toate drepturile de garanție suplimentare pentru servicii suplimentare.

11. Răspunderea pentru daune

 • 11.1.   În ceea ce privește livrările noastre de bunuri și de alte servicii, suntem răspunzători în domeniul de aplicare al răspunderii legale pentru produs pentru vătămări corporale și pentru daune materiale care pot fi atribuite direct unui defect al produsului. Toate excluderile și limitările de răspundere sunt valabile și urmează a fi interpretate până la limita admisibilității legale, iar toate cererile de răspundere sunt în cele din urmă reglementate aici.
 • 11.2    Răspunderea noastră pentru daune, pierderi și despăgubiri în legătură cu serviciile suplimentare prestate (inclusiv, dar fără a se limita la servicii de dezvoltare și inginerie sau la soluții logistice care depășesc aplicarea regulilor de tehnologie general acceptate) va cuprinde următoarele
  • (a) comenzile unice care au cel mult valoarea comenzii și
  • (b) ordinele de plată programate pe an și pe cerere care au cel mult suma facturată de noi în ultimele 12 luni.
  În cazul în care clientul suferă orice daune ulterioare, fie ca urmare a încălcării obligației de diligență, fie ca urmare a unei performanțe ulterioare defectuoase sau din orice alt motiv pentru care suntem responsabili, clientul va avea dreptul la despăgubiri numai dacă angajații noștri sau agenții delegați sunt vinovați de neglijență gravă (intenție sau neglijență gravă). Pretențiile pentru daune din cauza neglijenței ușoare, precum și despăgubirile pentru pierderile financiare pure, daunele pe cale de consecință (în special pierderi de producție sau întârzieri sau întreruperi ale operațiunilor etc.), pierderile de profit, daunele rezultate din pretențiile terților, orice sume forfetare sau penalități convenite cu terți, prejudiciile aduse reputației, precum și daunele rezultate din pierderea suferită de client sunt excluse – indiferent de motivul legal.
 • 11.3    Clauză de declinare a responsabilității: Rapoartele privind soluționarea problemei întocmite de noi în cadrul serviciilor suplimentare sunt preliminare, bazate pe informațiile și cunoștințele noastre actuale, exclusiv pe avizul tehnic, supuse unei verificări suplimentare și informării complete de client cu privire la cauze și la măsurile de remediere. Fără a aduce atingere utilizării termenilor formativi, nu face nicio declarație cu privire la răspunderea contractuală sau legală sau la pretențiile de despăgubire. Nu conține și nu creează, direct sau indirect, nicio recunoaștere a vinei, obligații, răspundere sau orice altă reclamație împotriva noastră.
 • 11.4   În măsura permisă de lege, orice altă răspundere contractuală sau necontractuală cu privire la toate livrările noastre de bunuri și alte servicii este exclusă în mod expres, în special în ceea ce privește daunele directe și pe cale de consecință. Acest lucru se aplică în special în ceea ce privește costurile lucrărilor necesare de instalare și de demontare, precum și întreruperilor activității. Această excludere a răspunderii se va aplica și răspunderii noastre contractuale și necontractuale pentru daune cauzate de acte sau de omisiuni ale reprezentanților noștri legali, angajaților și persoanelor auxiliare; aceeași prevedere se aplică și răspunderii personale contractuale și extracontractuale a acestor reprezentanți, angajați și persoane auxiliare.
 • 11.5    Orice pretenții de recurs pe care clientul sau o terță parte le poate formula împotriva noastră sub titlul de răspundere pentru produse în sensul Legii privind răspunderea pentru produse din Austria (PHG) va fi exclusă, cu excepția cazului în care partea îndreptățită la recurs dovedește că defectul a fost cauzat de noi și a fost cel puțin din cauza neglijenței grave. Creanțele în regres ale companiilor sunt în orice caz limitate la suma de 10.000 EUR.
 • 11.6    Este exclusă orice formă de răspundere comună cu una sau mai multe alte companii ale Grupului Bossard, precum și cu companiile sale afiliate. Clientul poate revendica pretenții contractuale exclusiv împotriva partenerului contractual.
 • 11.7    Orice pretenții de despăgubire expiră în termen de 6 luni de la daună și partea prejudiciabilă.

12. Asigurarea calității, laboratoare de testare și măsurare Bossard

 • 12.1 Folosim un sistem de asigurare a calității certificat conform ISO9001. În plus, avem laboratoare de testare și măsurare acreditate în conformitate cu ISO/IEC17025 în scopul asigurării calității. Serviciile în conformitate cu reglementările de acreditare vor fi furnizate numai dacă acestea au fost convenite cu noi în scris cel târziu la momentul comenzii sau plasării acesteia.
 • 12.2 Laboratoarele de testare și măsurare Bossard sunt organisme de testare imparțiale. Acestea funcționează în conformitate cu standardele relevante și testează sau analizează în conformitate cu procedurile sau standardele de testare aplicabile.

13. Anulări, retragere

 • 13.1 Anularea comenzilor necesită acordul nostru expres în scris, precum și plata cheltuielilor noastre pentru materiale, salarii și cheltuieli.
 • 13.2 Reclamațiile privind calitatea, dimensiunile și abaterile de cantitate ale unei anumite livrări nu vor acorda dreptul de a anula livrările rămase ale unei comenzi.
 
 • 13.3 Avem dreptul să ne retragem din obligațiile de livrare dacă situația financiară a clientului s-a deteriorat semnificativ sau dacă este diferită de ceea ce ni s-a prezentat.
 • 13.4 Revocarea unui contract de lucrări și servicii sau a unui contract de livrare de client este exclusă în mod expres.
 

14. Obligații de informare și securitate

 • 14.1 Clientul va fi obligat să ne informeze cu privire la orice cerințe tehnice speciale, reglementări legale și oficiale sau alte condiții-cadru, în măsura în care acestea sunt importante pentru livrările noastre de bunuri și pentru furnizarea de servicii ulterioare. Trebuie subliniat că aceste informații trebuie furnizate în timp util și fără nicio solicitare specială din partea noastră. Obligația de informare se aplică în special în cazul unei utilizări periculoase sau neobișnuite a bunurilor. Trebuie să fim informați în scris cu privire la astfel de reglementări, standarde sau împrejurări, cel târziu la momentul plasării comenzii. Dacă acest lucru se întâmplă numai în timpul livrării de bunuri sau în timpul furnizării de servicii ulterioare, clientul trebuie să ne informeze imediat. 
 • 14.2 Fără a aduce atingere acestei obligații de informare, responsabilitatea pentru produse și alte titluri de valoare îi revine Clientului.
 • 14.3 Respectarea reglementărilor generale și locale de siguranță, precum și a instrucțiunilor corespunzătoare ale personalului sunt pe deplin responsabilitatea clientului.
 

15. Utilizarea rezultatelor

Rezultatele serviciilor noastre sunt destinate exclusiv utilizării și informării clientului și nu pot fi transmise unor terți sau utilizate în niciun alt mod fără acordul nostru scris în prealabil. Acest regulament se referă în special la analize, rezultate ale testelor, calcule etc.

16. Sancțiuni și controale asupra exporturilor

Clientul se obligă să respecte sancțiunile naționale, europene, americane și internaționale aplicabile și reglementările privind controlul exporturilor pentru a continua utilizarea livrărilor de bunuri și a serviciilor ulterioare achiziționate de la noi. Aceasta include, dar nu se limitează la interzicerea vânzării sau a exportului de mărfuri către țările sancționate, către utilizatorii finali sancționați sau pentru utilizări finale interzise, cum ar fi pentru dezvoltarea de armament fără autorizația necesară conform legislației în vigoare.

17. Drepturi de proprietate industrială

 • 17.1 Drepturile de autor, precum și alte drepturi de proprietate necorporală și drepturi de proprietate industrială care apar odată cu livrările noastre de bunuri și furnizarea de servicii ulterioare ne vor reveni exclusiv nouă. Aceste drepturi includ, dar nu se limitează la desenele, planurile, documentele tehnice și de altă natură, programele software și alte soluții dezvoltate de noi.
 • 17.2 Drepturile de utilizare acordate în mod expres Clientului în scris, care sunt netransferabile și neexclusive, vor rămâne rezervate.
 • 17.3 Vom avea dreptul să folosim și să continuăm să dezvoltăm cunoștințele, expertiza, precum și experiența și abilitățile pe care le-am dobândit în cadrul prestării serviciilor în activitățile noastre pentru alți clienți.
 

18. Confidențialitate

 • 18.1 Fiecare parte contractantă va trata respectivele date, documente și informații pe care le deține din domeniul de activitate al celeilalte și care nu sunt nici accesibile, nici cunoscute în general, ca fiind confidențiale. Nu le poate pune la dispoziția terților, direct sau indirect și nici nu le poate exploata în alt mod. Aceste date, documente și informații vor fi utilizate numai pentru executarea contractului. În acest sens, partenerii contractuali vor lua toate măsurile necesare pentru a împiedica transmiterea sau utilizarea acestor date de terți. Angajații părților contractante sunt obligați să păstreze confidențialitatea cu privire la date, documente și informații, cu excepția cazului în care sunt deja obligați să facă acest lucru în baza unui contract de muncă. Obligația de a păstra confidențialitate rămâne în vigoare, chiar și după încetarea relației noastre contractuale.
 • 18.2 Nicio prevedere din acești Termeni și condiții generale sau din orice contract încheiat între noi și Client nu va fi interpretată ca atribuind sau transferând Clientului vreun drept asupra informațiilor confidențiale și asupra proprietăților noastre intelectuale prin transferul dreptului de proprietate asupra Bunurilor.

19. Protecția datelor

Fiecare parte contractantă se obligă să respecte reglementările aplicabile privind protecția datelor. Pentru restul, facem referire la declarația noastră de protecție a datelor de pe https://www.kvt-fastening.at/de/datenschutz/. Clientul ia la cunoștință această declarație de protecție a datelor și o acceptă în versiunea valabilă respectivă.

20. Legea în vigoare, locul de jurisdicție

Legea austriacă se aplică la excluderea standardelor internaționale de referință. Prevederile Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de bunuri nu se aplică. Locul de executare este Linz, locul de jurisdicție este instanța competentă din Linz/Austria, chiar dacă plata se face prin cec sau cambie. Cu toate acestea, KVT-Fastening GmbH este, de asemenea, îndreptățită să introducă acțiuni în justiție la locul de jurisdicție al partenerului contractant sau al sucursalei acestuia.

21. Alte prevederi

 • 21.1 Evenimentele de forță majoră care ne afectează pe noi sau care îi afectează pe furnizorii sau pe partenerii noștri logistici și care împiedică livrarea sau producția la data convenită vor prelungi timpul de livrare sau de producție cu durata aferentă unei astfel de întreruperi. Acest lucru se aplică în special dezastrelor naturale, legilor și reglementărilor noi sau modificate, măsurilor, ordinelor, cerințelor sau deciziilor unei instanțe sau autorități, cazurilor de cutremure, inundații, incendii, explozii, război, terorism, revolte, defecțiuni ale utilajelor, reparații de urgență sau întreținere de urgență, dificultăți de aprovizionare cu energie și materii prime, greve, lipsa mijloacelor de transport și obstacole în transport, blocaje, dificultăți imprevizibile de livrare și producție, sabotaj, atacuri cibernetice, epidemii sau pandemii.
  Nu suntem obligați să îndeplinim contractul dacă îndeplinirea este împiedicată de obstacole datorate reglementărilor naționale sau internaționale ale dreptului comerțului exterior, embargourilor și/sau altor sancțiuni.
  Vom anunța imediat clientul cu privire la un eveniment de forță majoră. Dacă o astfel de afectare durează mai mult de 12 săptămâni, iar clientul și noi nu putem conveni asupra unui curs comun de acțiune, ambele părți au dreptul de a anula livrarea sau serviciul afectat.
  Clientul nu are dreptul la despăgubiri pentru evenimente de forță majoră.
 
 • 21.2 Comenzile reușite vor fi obligatorii pentru succesorii legali ai clientului și pentru cesionarii autorizați. O cesiune de drepturi sau un transfer de obligații ale clientului către o terță parte necesită acordul nostru prealabil în scris.
  Fără a aduce atingere celor de mai sus, consimțământul celeilalte părți contractante nu va fi necesar dacă cesionăm drepturile și obligațiile noastre conform contractului unei companii afiliate. În caz contrar, drepturile și obligațiile din această relație de afaceri vor reveni automat succesorilor universali / parțiali. O astfel de cesiune sau un astfel de transfer vor deveni valabile din punct de vedere juridic numai prin notificarea scrisă a celeilalte părți contractante.
 • 21.3 Dacă în orice moment nu revendicăm sau nu susținem imediat o revendicare care decurge din sau în legătură cu acești Termeni și condiții generale și relația juridică bazată pe acestea, atunci aceasta nu va fi considerată a fi o renunțare (parțială) de noi la drepturile privind meritele sau suma.
 

22. Clauza de separabilitate

În cazul în care prevederile individuale ale acestor Termeni și condiții generale sunt sau devin nule și / sau ineficiente în totalitate sau în parte, valabilitatea și / sau eficacitatea prevederilor rămase sau a părților acestor prevederi vor rămâne neafectate. Prevederile nevalide și / sau ineficiente vor fi înlocuite cu prevederi care se apropie cât mai mult posibil din punct de vedere economic de sensul și scopul prevederilor nevalide și / sau ineficiente într-o manieră efectivă din punct de vedere juridic. Același lucru este valabil și în cazul în care acești Termeni și condiții generale ar fi incomplete.

23. Text original obligatoriu

În cazul oricăror diferențe între versiunea în limba germană și orice altă limbă a Termenilor și condițiilor generale, textul original în limba germană va prevala în orice caz.