KVT-Fastening România
joined to last

 
Inhaltsverzeichnis:
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Adezivi şi agenţi de etanşare
 • Rezistenţă la rupere ISO 6922
  Rezistenţa la rupere σB este raportul dintre sarcina maximă Fmax şi suprafaţa de îmbinare A.
  σ B =  F max. / A

 • Rezistenţa de rupere la forfecare ISO 4587
  c τB
  este raportul dintre sarcina maximă Fmax şi suprafaţa de îmbinare A.
  τB=  Fmax / A

 • Rezistenţa la exfoliere
  Rezistenţa la exfoliere ps ps este raportul dintre rezistenţa la aderenţă medie F, care poate fi găsită în schema de exfoliere, şi lăţimea eşantionului b.

 • Cuplu de torsiune de deşurubare DIN EN ISO 10964
  Cuplul de torsiune de deşurubare MLB este cuplul măsurat în timpul primei mişcări relative dintre şurub şi piuliţă.

 • Cuplu de torsiune de epuizare DIN EN ISO 10964
  Cuplul de torsiune de epuizare MLW este cuplul de torsiune măsurat după desfacerea şurubului.
 
 
Adezivi şi agenţi de etanşare – concepte
 • Activatori
  Activatorii sunt materiale care accelerează sau permit întărirea completă a adezivilor reactivi.

 • Aderenţa
  Aderenţa descrie efectul forţelor de atracţie asupra suprafeţei de contact dintre adeziv şi materialul aderent.

 • Adeziv
  Adezivul este un material nemetalic care pune în contact materialele aderente folosind aderarea şi coeziunea.

 • Adezivi cu mai multe componente
  În adezivii cu mai multe componente, componentele reactive sunt menţinute separat şi trebuie să fie amestecate înainte de aplicarea adezivului pentru întărire. După ce componentele sunt amestecate, adezivul poate fi folosit pentru o anumită perioadă de timp (durata de păstrare după deschidere). Într-o nouă generaţie de adezivi cu două componente, cele două componente (adeziv şi întăritor) nu sunt amestecate, ci sunt aplicate întotdeauna separat pe suprafeţele care urmează să fie lipite. Amestecarea (minimă) a componentelor create în procesul de îmbinare afectează apoi polimerizarea adezivului.

 • Adezivi cu o singură componentă
  Adezivii care includ toate componentele necesare pentru aderenţă în forma lor comercială.

 • Adeziv reactiv
  Adezivii care se bazează pe o reacţie chimică de întărire se numesc adezivi reactivi. Reacţia creează materiale plastice cu molecule mari, cu legături încrucişate şi rezistenţă mare. Adezivii cu o singură componentă şi adezivii cu mai multe componente diferenţiate sunt categorii separate de adezivi.

 • Agenţi de întărire
  Agenţii de întărire sunt materiale care au efectul de întărire a unui adeziv printr-o reacţie chimică.

 • Aplicare
  Aplicarea este distribuţia unui adeziv pe suprafeţele de contact. Aplicarea poate avea loc pe una (aplicare pe o singură parte) sau pe ambele (aplicare pe două părţi) ale suprafeţelor de contact.

 • Catalizator
  Un material care provoacă sau accelerează o reacţie chimică prin prezenţa sa, fără a fi modificat chimic.

 • Cerinţe de întărire
  Cerinţele de întărire sunt caracteristicile care afectează întărirea adezivilor reactivi, de ex. temperatura, umiditatea aerului etc.

 • Coeziune
  Coeziunea este forţa dintre moleculele unui corp care ţine împreună particulele de materie.

 • Durata de păstrare după deschidere
  Intervalul de timp în care un preparat adeziv este utilizabil pentru aplicare după amestecarea tuturor componentelor. După expirarea duratei de păstrare după deschidere, nu mai este posibilă umezirea suficientă a suprafeţelor de îmbinare cu ajutorul adezivului.

 • Forţa de legătură
  Forţa care trebuie să fie aplicată pentru a separa o legătură sub sarcină la rupere, la presiune, la exfoliere sau la forfecare (tipuri de sarcini de bază).

 • Forţe de exfoliere
  Forţele de exfoliere sunt tipuri de sarcini de bază.

 • Forţe de rupere prin forfecare
  Forţele de rupere prin forfecare sunt tipuri de sarcini de bază.

 • Îmbinare
  Îmbinarea are două sensuri: în primul rând, conectarea părţilor solide şi, în al doilea rând, procesul de a pune împreună părţile care urmează să fie lipite.

 • Întărirea
  Întărirea este procesul în care adezivii lichizi se transformă în materiale solide. Adezivul se întăreşte astfel cu ambele materiale aderente (adeziune) şi în sine (coeziune).

 • Lubrifiere
  Lubrifierea descrie îndepărtarea peliculelor de vaselină sau ulei de pe suprafeţele materialelor aderente folosind agenţi de curăţare/solvenţi.

 • Materiale active
  Materialele active sunt materiale care acţionează ca un catalizator în timpul întăririi adezivilor anaerobici, de ex. materiale neferoase, mai multe tipuri de oţel, mai multe aliaje de aluminiu.

 • Materiale aderente
  Obiecte solide care urmează să fie sau care sunt lipite unul de altul.

 • Materiale pasive
  Materialele care nu suportă procesul de întărire al adezivilor cu întărire anaerobici, de ex. inoxul, diferite aliaje ale aluminiului, metalele preţioase, materialele nemetalice.

 • Peliculă adezivă
  Adezivul întărit sau neîntărit dintre materialele aderente.

 • Poziţionare
  Reţinerea materialelor aderente în poziţia dorită cu sau fără presiune în timpul procesului de întărire.

 • Proces de îmbinare
  Procesul de îmbinare descrie asamblarea materialelor aderente (deja umezite cu un adeziv) care creează peliculă (pelicule) de adeziv.

 • Rezistenţă la compresie
  Rezistenţa la compresie este capacitatea unui material sau a unei structuri de a suporta forţe de împingere direcţionate axial.

 • Rezistenţa la rupere
  Rezistenţa la rupere este unul dintre tipurile de sarcini de bază.

 • Rezistenţa la rupere prin forfecare
  Rezistenţa la rupere prin forfecare este unul dintre tipurile de sarcini de bază.

 • Rezistenţa la rupere prin compresie
  Rezistenţa la rupere prin compresie este unul dintre tipurile de sarcini de bază.

 • Solvent
  Un lichid organic care dizolvă materiile prime şi componentele adezive solubile fără nicio modificare chimică.

 • Suprafaţa de legătură
  Suprafaţa unui material aderent care va fi umezită cu adeziv.

 • Termen de păstrare – Termen de valabilitate
  Termenul de păstrare este intervalul de timp între producerea adezivului şi momentul până la care viaţa utilă a adezivului expiră.

 • Timp de aşteptare deschis
  Intervalul de timp dintre aplicarea adezivului sau a activatorului şi îmbinarea componentelor care urmează să fie îmbinate.

 • Timp de aşteptare închis
  Timpul între îmbinarea pieselor prelucrate şi îndeplinirea cerinţelor de întărire.

 • Timp de întărire
  Timpul de întărire descrie intervalul de timp dintre îmbinarea părţilor care urmează să fie lipite şi întărirea completă a adezivului.

 • Timp de fixare
  O legătură adezivă este rezistentă la tragerea cu mâna dacă este necesară o forţă de 0,1 N per mm2 de suprafaţă de legătură ca efort de rupere prin forfecare (tipuri de sarcini de bază) pentru a rupe îmbinarea. Datele de timp care stau la baza termenului H se referă la intervalul de timp care se scurge de la procesul de îmbinare până când legătura adezivă este rezistentă la tragerea cu mâna.

 • Tipuri de sarcini de bază
  Sarcină la rupere, sarcină la rupere prin forfecare, sarcină la exfoliere şi sarcină la presiune. În practică, apar adesea numeroase sarcini simultan.

 • Vâscozitatea
  Vâscozitatea este rezistenţa la curgere a fluidelor sau a materialelor sub formă de pastă din cauza fricţiunii lor interne. Lichidele cu vâscozitate scăzută sunt subţiri, iar fluidele cu vâscozitate mare sunt groase.
 
 
Aliaje de aluminiu
Descriere
EN 485 / 754
Descriere
DIN
AA-Nr.
standard
Proprietăţi
EN AW-1050 A
AI99,5
1050 A
Acest aliaj oferă o bună rezistenţă la coroziune şi conductivitate electrică ridicată.
EN AW-5251
AIMg2
5251
Prezintă o rezistenţă la forfecare mai mare decât AI99,5 şi o bună rezistenţă la coroziune.
EN AW-5052
AIMg2,5
5052
Ambele aliaje oferă o rezistenţă medie cu rezistenţă bună la coroziune, chiar împotriva apei de mare.
EN AW-5754
AIMg3
5754
EN AW-5154 A
AIMg3,5
5154 A
Aliajul de aluminiu are aceleaşi proprietăţi ca şi AIMg3, dar cu o rezistenţă mai mare.
EN AW-5019
AIMg5
5019 A / 5056
EN AW-5019 are o rezistenţă excelentă şi o rezistenţă la coroziune ridicată, chiar şi împotriva apei de mare. Cu toate acestea, este predispus la coroziune intercristalină şi la coroziune la sarcină în condiţii nefavorabile.
EN AW-2024
AICu4Mg1
2024
Datorită rezistenţei sale excelente, acest aliaj poate fi folosit pentru componente destinate unor condiţii de lucru grele. Are o rezistenţă la coroziune rezonabilă.
EN AW-7075
AlZnMg5,5Cu
7075
Acest aliaj are o rezistenţă excelentă şi o rezistenţă la coroziune medie.
EN AW-6262
AlMg1SiPb
6262
Acest aliaj are o rezistenţă excelentă şi o rezistenţă la coroziune bună.
 
 
Anodizare (eloxadizare)
Acest tratament al suprafeţei este deosebit de adecvat pentru aluminiu şi poate duce la o gamă largă de culori de uz decorativ. Anodizarea oferă o bună rezistenţă la coroziune pentru aplicaţiile din exterior.
 
Coroziunea cu elementul de conexiune
Când două metale diferite intră în contact într-un lichid conducător electric (de ex. soluţie apoasă de clorură de sodiu 5%) se va produce coroziunea. Materialul de bază sau protecţia sa de suprafaţă acţionează ca un anod de sacrificiu care se rupe din cauza metalului mai nobil.

 

Material
Piesă prelucrată
Inox
Cupru
Oţel negru
Oţel placat cu zinc
Aliaje de aluminiu
 
 
Element de conexiune
Monel placat cu zinc
1
1
1
1
1
Inox
neutru
1
1
1
1
Cupru, alamă
2/3
neutru
1
1
1
Oţel negru
3
3
neutru
1
2
Oţel placat cu zinc
3
3
2
neutru
2
Aliaje de aluminiu
3
4
3
2
neutru

 

Legendă:
1             Coroziunea elementului de conexiune nu este accelerată de piesa prelucrată. (bună)
2             Coroziunea elementului de conexiune poate fi accelerată de piesa prelucrată. (medie)
3             Coroziunea elementului de conexiune poate fi accelerată de piesa prelucrată. (slabă)

4             Această combinaţie nu este recomandabilă. (foarte slabă)

 
Recomandare pentru prevenirea coroziunii:
 • Folosiţi numai perechi fără diferenţă (neutre) sau cu o diferenţă foarte mică (1).
 • Proiectare pentru evacuarea apei şi aerisire pentru a permite îndepărtarea umezelii.
 
 
Cositorire

Îmbunătăţeşte capacitatea de lipire (lipire cu cositor) şi oferă protecţia la cositorire pentru aplicaţiile de interior.

 
 
Cromare

Oferă un efect decorativ cu creşterea rezistenţei la coroziune.  Folosită adesea împreună cu nichelarea.

 
 
Cromarea cu strat de zinc (DISP) (pasivare)
Acest proces descrie zincarea şi pasivarea cu peliculă groasă care oferă rezistenţă la coroziune. (Cr3)
 
 
Cromarea cu strat de zinc (pasivare)

Zincarea conformă cu RoHS şi cromarea albastră.

 
Durocoat dacrotizat
Dacromet/Durocoat este un strat anorganic făcut din fulgi de zinc pasivaţi cu crom. Aglomerarea suprafeţei oferă o excelentă rezistenţă la coroziune. Acest proces este deosebit de adecvat pentru conectarea componentelor.
 
Elastomeri
Abreviere
Materiale polimerice
Nume comerciale comune
CR
Policloropren
Neopren®
EPDM
Etilen-propilenă
Buna ap®
Dutral Ter®
Epcar®
 
 
Elemente de fixare autosertizabile
Sunt folosite grosimi ale foii începând de la ,5 mm în numeroase componente din ingineria electrică, domeniul vast al tehnologiei informaţiei şi în fine, dar nu în ultimul rând, în domeniile siguranţei legate de ingineria auto cum ar fi airgab-urile etc.
Presele noastre automate garantează instalarea optimă a tuturor elementelor noastre de fixare autosertizabile.


Avantaje:

 • Oferă filete puternice din metal subţire de 0,020” / 0,51 mm
 • Pot fi instalate folosind orice forţă de apăsare cu acţiune paralelă
 • Oferă rezistenţă ridicată la extragere şi la deşurubare
 • Nu necesită pregătire specială a găurilor, cum ar fi şanfrenarea şi debavuarea
 • Partea din spate a foii metalice rămâne lipită
 • Nu este necesară refiletarea după aplicare
 • Costuri de instalare scăzute
 
Principiul de tragere/expansiune al seriei SK se bazează pe miezul de oţel tensionat radial dispus în jurul unui element de legătură. La încărcarea axială (tragere) a mandrinei de expansiune, corpul se extinde, determinând dinţii externi ai corpului să prindă peretele orificiului. După instalare, mandrina se rupe automat la punctul de rupere proiectat. Când sunt folosite cu materiale dure, gaura trebuie să aibă o rugozitate Rz; = 10 – 30 µm).
Conectoarele din seria SK sunt adecvate pentru o presiune de funcţionare de până la 500 de bari şi acceptă dimensiuni de instalare mici. Are o toleranţă de procesare generoasă de -(0/(+0,12)) mm.
Seria SK poate fi instalată direct în orifiviile hidraulice şi duce la o etanşare pur mecanică. Instalarea este rapidă şi uşoară cu scule hidro-pneumatice acţionate manual.
 
 
Elemente de fixare Bighead
Elementele de fixare Bighead sunt ideale pentru încastrare, turnare integrală, introducere prin presare sau lipire pentru o multitudine de materiale plastice şi multe altele. Simplu de instalat şi fără să necesite perforare. Acest lucru economiseşte timp şi reduce deficitul de stabilitate a piesei. Elementele de fixare Bighead sunt folosite în următoarele industrii: industria auto, maritimă, industria mobilei, construcţia de motoare şi multe altele. Modelele diverse oferă soluţii inteligente şi universale.
 
 
Elemente de fixare oarbe structurale
Sistemele noastre structurale cu ruperea tijei sunt concepute pentru asamblare rapidă, oarbă în aplicaţii structurale de susţinere a sarcinii în care este necesară rezistenţă mare la forfecare şi la rupere. Avantajele esenţiale pentru utilizator includ:
 • Asamblarea oarbă
 • Rezistenţă la forfecare şi la rupere ridicată
 • Performanţă multiprindere
 • Umplere completă a găurilor
 • Asamblare cu viteză ridicată
 • Rezistenţă bună la fixare şi vibraţii
 • Performanţă ridicată consecventă
 • Retenţie pozitivă a tijei
 
 
Elemente de fixare rapidă şi cleme
Piuliţele captive, piuliţele cu clemă oarbe, elementele de fixare cu închidere cu prezoane pentru panouri, elementele de fixare cu prindere rapidă au toate următoarele caracteristici:  greutate redusă, compensarea toleranţei, flexibilitate legată de manevrare, materiale şi finisaje - aceste caracteristici conving orice proiectant. Şi dacă aveţi nevoie de o piese nestandard, o vom personaliza pentru dumneavoastră.
Deosebit de adecvate pentru fixarea elementelor de faţadă şi a panourilor dublate, aceste elemente de fixare sunt folosite pe foi de metal relativ subţiri şi panouri din material plastic. Ele sunt concepute pentru asamblări expuse la efort mecanic scăzut. Sunt făcute din oţel pentru arcuri, inox şi materiale plastice.
 
Fosfatare
Prin pulverizare sau cufundare, se transferă un fosfat dintr-o soluţie apoasă de fosfat de mangan sau fosfat de zinc pe piesa prelucrată. Acest proces oferă doar o protecţie redusă la coroziune, dar este un bun agent adeziv pentru vopseluri, uleiuri sau materiale similare.
 
Galvanizare prin cufundare la cald
Tratamentul suprafeţelor indus de temperatură în care o componentă este cufundată într-o baie de galvanizare la aproximativ 450° C, rezultând o rezistenţă la coroziune excepţională. Grosimea minimă a stratului este de 40 μm.
 
Informaţii mecanice
Presiunea mecanică:  
 • Limita elastică R p0,2
  Limita de răsucire a materialului atinsă în testul de rezistenţă la rupere descrie transferul stabil din starea elastică în starea plastică cu 0,2% deformare rămasă.

 • Limita elastică R eL
  Limita elastică a materialului atinsă în testul de rezistenţă la rupere descrie transferul instabil dintr-o stare elastică într-o stare plastică.

 • Rezistenţa la rupere R m
  Efortul la rupere maxim care duce la o rupere a legăturii la limita de răsucire este descris aici.
 
 
Inserţii filetate
Filetele din aluminiu sau alte materiale moi sunt recomandate pentru inserţiile filetate folosite în medii dificile. Gama noastră completează diferite stiluri şi materiale pentru toate aplicaţiile comune.
 
Inserţiile pentru materiale plastice, lemn şi aliaje metalice moi creează filete interne precise şi durabile. Seriile MULTISERT® şi MICROBARB® vor fi aplicate prin presare, instalate cu căldură sau ultrasonic. Seriile autofiletante TRISERT® şi FOAMSERT® vor fi înşurubate, iar seria HIMOULD® este fixată prin turnare. Toate inserţiile sunt din alamă, numai seria TRISERT® este disponibilă şi din oţel şi inox 303/316. Oferim, de asemenea, mai multe scule pentru instalarea eficientă din punct de vedere al costurilor.
 
Filetele din aluminiu sau din alte materiale sunt supuse la sarcini ridicate sau îmbinarea trebuie să fie desfăcută frecvent? Utilizarea preventivă a inserţiilor filetate se recomandă în astfel de cazuri. Inserţiile cu rezistenţă ridicată făcute din oţel CrNi sunt instalate printr-o operaţie simplă. Bineînţeles, un filet care este deja deteriorat poate fi reprelucrat.
 
Inserţiile şi prezoanele din oţel pot oferi filete metalice puternice, permanente dintr-o întreagă gamă de metale, inclusiv feroase şi neferoase. Caracteristica de blocare a filetului este disponibilă.
 
 
Intensificatori de presiune
Opriţi alimentarea prin conducta cu presiune, acumulaţi presiunea în aceasta, conectaţi linia de retur la rezervor şi porniţi. Acest pachet de alimentare furnizează continuu presiunea iniţială în multipli ai factorului de amplificare preselectat între 1,2 şi 20 fără energie externă. Sunt disponibile până la unsprezece niveluri. Este posibil chiar un circuit paralel de două fluide. Domenii de aplicare: proiectarea sculelor, scule de apăsare, tăiere, cum ar fi foarfecele de salvare, construcţia de căi ferate şi vehicule, echipament pentru stingerea incendiilor sau irigaţii, minerit sau tehnologie offshore.

Avantaje:
 • Înaltă performanţă şi durată de viaţă mai lungă cu o presiune de funcţionare mai scăzută
 • Un sistem mai compact
 • Siguranţă mai mare datorită presiunii mai scăzute în general
 • Supape integrate
 • Fără garnituri dinamice
 • Raport de intensificare adaptat la cerinţe
 
Jeturi KOENIG-RESTRICTOR®

Duzele KOENIG-RESTRICTOR® şi controalele de precizie ale fluxului sunt livrate filetate şi cu diferite stiluri de expansiune şi sunt atât în versiuni metrice, cât şi în inchi. Folosite atât pentru lichide, cât şi pentru gaze, acestea sunt livrate într-o gamă de materiale diferite, inclusiv oţel carbon şi inox. Orificiul restrictorului este conceput pentru a realiza debitul necesar. Restrictoarele filetate pot fi uşor înlocuite.  Restrictoarele cu expansiune permit manevrarea.

 
Materiale plastice armate – abrevieri
CFK
GFK
SFK
MFK
Material plastic armat cu fibre de carbon
Material plastic armat cu fibre de carbon
Material plastic armat cu fibre de SMan
Material plastic armat cu fibre metalice
 
 
Materiale polimerice

Grupul de polimeri/materiale plastice/materiale macromoleculare este împărţit în materiale termoplastice, elastomeri şi materiale termorigide.

 
 
Materiale speciale – tabel de prezentare generală

17-4 PH (ARMCO)

Grup de materiale
DIN nr. material
Compoziţie chimică în %
C
Mn
Si
Cr
Ni
Nb
Cu
Termofixare martensitică
1.4542
(AISI 630)
0,06
1,0
1,0
15,0 – 17,0
3,5 – 5,0
0,15 – 0,40
2,5 – 4,0

Proprietăţi:
 • Rezistenţă la coroziune limitată
 • Rezistenţă la acizi limitată
 
 
Materiale termoplastice
Abreviere
Materiale polimerice
Nume comerciale comune
ABS
Acril-butadien-stirol
Cycolac®
Lustran®
Novodur®
Terturan®
PA 6
Poliamidă
Ultramid® B
Grilon®
Nylon®
Durethan® B
PA 66
Zytel®
Ultramid® A
Maranyl® A
PA 11
Rilsan®
PA B3K
Ultramid® B
PC
Policarbonat
Lexan®
Makrolon®
Orgalan®
PE
Polietilenă
Alcathene® (EVA)
Ertalene®
Hostalen®
Lupolen®
Mopfen®
Verstofen®
PMMA
Polimetilmetacrilat
Diakon®
Oroglas®
Plexiglas®
POM
Poliacetal
Delrin®
Hostaform®
Vitaform®
PP
Polipropilenă
Hostalen® PP
Ertalene® PP
Lacqtere® P
Mopfen®
Novolene®
Propathene®
Vestolen® P
PPO
Polifenilenoxid
Tetraphenyl®
Lyranyl®
Noryl®
PSU
Polisulfon
Udel®
Bakelite® BP
Mindel®
PES
Polietersulfon
Ultrason® S + E
Vitrex PES®
PTFE
Politetrafluoretilenă
Algoflon®
Fluon®
Hostaflon®
Teflon®
Tetraflon®
PUR
Poliuretan
Desmopan® (BAYER)
Elastollan® (BASF)
Adiprene®
Vulkollan®
PVC
Policlorură de vinil
Hostalit®
Trosiplast®
Vestolit®
Vinnol®
Vinoflex®
Welvic®
Subpradur®
 
 
Materiale termorigide
Abreviere
Materiale polimerice
Nume comerciale comune
PF
Fenolic
Bakelit®
Gedetite®
Resinol®
Troliton®
EP
Epoxi
Araldit® (CIBA)
Apikote® (SHELL)
Epoxin® (BASF)
Grilonit® (EMS)
Hostapox® (HOECHST)
 
 
MONEL 400
MONEL 400 este un aliaj cupru-nichel care prezintă o foarte bună rezistenţă generală la coroziune şi este insensibil la coroziunea sub sarcină.

 

DIN nr. material
Compoziţie chimică în %
Ni 1)
Cu
Fe
Mn
C
Si
S
Al
2.4360
63 – 70
Rest
2,5
2,0
0,16
0,5
0,02
0,5
 
Nichelare

Nichelarea este folosită pentru aplicaţii de interior decorative.

 
 
Nituri oarbe cu magazie
Sistemele noastre de elemente de fixare rapide oferă asamblarea rapidă şi fiabilă a metalelor, a materialelor plastice, a materialelor compozite şi a componentelor electronice pasive. Elementele de fixare sunt fie alimentate din magazie, fie alimentate prin intermediul unui bol cu vibraţii spre o gamă largă de echipamente de instalare. La sfârşitul fiecărui ciclu de asamblare, următorul element de fixare este trimis automat la capătul sculei gata pentru repetarea procesului de asamblare. Fixarea rapidă oferă numeroase beneficii faţă de sistemele de asamblare mecanice convenţionale, inclusiv:

Asamblare oarbă, foarte rapidă:
 • Apucare şi prindere consecventă
 • Rezistenţă la vibraţii bună
 • Fără risipă de material, ecologic
 • Ansamblu foarte bine controlat
 • Timpi de ciclare reduşi
 • Eliminarea torsiunii excesive
 • Plasare scăzută a şocului de sarcină
 
Pasivizare cu cadmiu
Acest tratament al suprafeţei oferă o mai bună protecţie decât tratarea cu zinc în climatele maritime. Cu toate acestea, procesul este interzis în multe ţări pentru că este poluant pentru mediu.
 
 
Piuliţe captive
Piuliţele captive se prind simplu în gaura de fixare prin spatele panoului. Pot fi folosite cu o gamă largă de grosimi diferite ale panoului. Pot fi, de asemenea, glisate în interiorul unei găuri lungi care permite mişcare laterală semnificativă. Piuliţa are şi un joc în interiorul carcasei, pentru a permite compensarea pentru poziţionarea dispersiunilor.
 
 
Piuliţe nituri-oarbe
Când sunt necesare filete rezistente la sarcină în materiale sau profiluri cu pereţi subţiri, piuliţele oarbe sunt soluţia cea mai eficientă. Ele pot fi aplicate în mod "orb" (de pe o singură parte) fără reprelucrare/procesare şi fără deteriorarea suprafeţelor pretratate. Programul nostru existent oferă o gamă largă de materiale, tipuri de cap sau de tijă, dar şi lungimi de prindere standard, medii, lungi şi extralungi. Produs nou: Piuliţă nit-orb KD, KD reprezintă deformare controlată.

Avantaje:
 • Poate fi instalată de pe o singură parte – "aplicare oarbă"
 • Poate fi folosită ca nit orb sau ca piuliţă nit-orb
 • Rezistenţă ridicată la desfacere ca urmare a patului pronunţat al nitului
 • Utilizarea pe piesele cu suprafaţă tratată este posibilă
 • Gamă largă de materiale şi forme ale capului oferită
 • Prelucrare eficientă cu scule manuale sau hidro-pneumatice
 
 
Presiune de test, testul A pentru KOENIG-EXPANDER®
În testul A, KOENIG-EXPANDER® este încărcat până la presiunea de rupere sau presiunea de evacuare. Acest test este realizat la KVT în cadrul procesului de producţie.
Fiecare lot de producţie (nr. lot) trece prin acest test de funcţionare.
 
 
Presiune de test, testul B pentru KOENIG-EXPANDER®

În testul B, KOENIG-EXPANDER® trece printr-un test ciclic de presiune de lungă durată în condiţii simulate.

 
Condiţii
 
 
Temperatură: 2 h la +150 ℃ / 2 h la – 40 °C

cu serie LK şi LP parţial
2 h la +150 ℃ / 2 h la – 40 °C
 
Schimbarea temperaturii: ca. 30 – 45 min.
 
Presiune: intermitentă, 2 min. 0 bari, test de presiune de 3 min.
 
Durată 168 h (test pe termen lung)
 
Gaură: toleranţă, rotunjime şi rugozitate conform fişelor standard, gol, distanţă faţă de muchie şi suprafaţă de proiecţie conform fişei standard
 
 
Protecţia suprafeţelor
Proces galvanic:

Următoarele elemente sunt incluse în procesul galvanic de protecţie a suprafeţei:

 • Pasivarea cu cadmiu
  Acest proces oferă o mai bună protecţie decât zincarea în climate maritime. Cu toate acestea, procesul este interzis în multe ţări pentru că este poluant pentru mediu.
 • Cromarea cu strat de zinc (pasivare)
  Acest proces descrie zincarea şi cromarea albastră. Este conform cu RoHS.
 • Cromarea cu strat de zinc (DISP) (pasivare)
  Acest proces descrie zincarea şi pasivarea cu peliculă groasă şi oferă şi protecţie la coroziune în versiunea galbenă. (Cr3)
 • Nichelare
  Tratarea suprafeţei folosită pentru aplicaţii decorative de interior.
 • Cromare
  Folosită în mod normal împreună cu nichelarea, oferă un strat de cositor cu rezistenţă mărită la coroziune şi efect decorativ.
 • Cositorire
  Cositorirea serveşte la îmbunătăţirea capacităţii de lipire (cu cositor) şi oferă protecţie la coroziune pentru aplicaţiile din interior.
 • Anodizarea (eloxadizarea)
  Un tratament al suprafeţelor deosebit de adecvat pentru aluminiu, oferind o bună rezistenţă la coroziune şi disponibil în culori multiple pentru uz decorativ.

Alte procese:
 • Galvanizare prin cufundare la cald
  Tratament al suprafeţelor indus de temperatură în care componenta este cufundată într-o baie de galvanizare la o temperatură de aproximativ 450° C, rezultând o rezistenţă la coroziune excepţională. Grosimea minimă a stratului este de 40 μm.
 • Fosfatare
  În procesul de pulverizare sau de cufundare, un fosfat este transferat dintr-o soluţie apoasă de fosfat de mangan sau fosfat de zinc pe piesa prelucrată. Acest proces oferă doar o protecţie uşoară la coroziune, dar este un bun agent adeziv pentru vopseluri, uleiuri sau materiale similare.
 • Durocoat dacrotizat
  Dacromet/Durocoat este un strat anorganic făcut din fulgi de zinc pasivaţi cu crom. Aglomerearea suprafeţei oferă o excelentă rezistenţă la coroziune. Acest proces este deosebit de adecvat pentru conectarea componentelor.
 • Vopseluri şi culori
  Culoarea bazei şi a corpului este aplicată într-unul sau mai multe straturi prin vopsire, pulverizare sau cufundare şi oferă o bună rezistenţă la coroziune pentru aplicaţiile din interior şi din exterior.
 
Schwerlastniete
Schwerlastniete werden in Anwendungen eingesetzt, in denen Vibrationen und extreme Belastungen an der Tagesordnung sind. Sie sind schnell und einfach zu versetzen und garantieren eine sichere, dauerhafte Verbindung.

Eigenschaften/Vorteile:
 • Hochfeste Verbindung

 

 
 
Seria HK a KOENIG-EXPANDER®
Seria HK suportă presiuni de serviciu de până la 350 de bari. Funcţia dopului din seria HK se bazează pe un principiu de tragere/expansiune. Colierul din oţel este extins de mandrină şi ancorat cu partea brută a suprafeţei pe peretele orificiului. Seria HK de KOENIG-EXPANDERs® este destinată utilizării la materiale dure. Pentru a atinge valori ale presiunii de funcţionare de vârf, orificiul necesită o rugozitate de RZ = 10 – 30 µm.
 
Seria HK de extensoare include o gamă de diametre cuprinsă între 3-10 mm şi două lungimi diferite pentru a corespunde aplicaţiilor cu inserţie adâncă. Toleranţa de prelucrare normală a seriei HK este de -(0/(+0,1)) mm.
 
Aceste dopuri de etanşare sunt asamblate direct în găurile hidraulice şi realizează o etanşare pur mecanică. Instalarea rapidă şi fiabilă este realizată folosind scule de instalare personalizate.
 
 
Seria LK a KOENIG-EXPANDER ®

Seria LK a KOENIG-EXPANDER® suportă presiuni de funcţionare de până la 60 de bari şi este deosebit de adecvată pentru adâncimi de instalare mici. Toleranţa la prelucrare generoasă a acestui extensor este - (0/(+ 0,12)) mm.  Seria LK este folosită pentru instalarea în orificiile de sistem, oferind o instalare/etanşare pur mecanică. Instalarea rapidă cu utilizarea sculelor manuale este posibilă. Gama largă de produse din seria LK include diametre cuprinse între 4-19 mm.

 
 
Seria LP a KOENIG-EXPANDER®

Seria LP a KOENIG-EXPANDER® este concepută pentru presiuni de funcţionare de până la 60 de bari. Conceptul de aplicare şi fixare prin presare al seriei LP oferă un corp cu etanşare conică în formă de farfurioară, cu suprafaţă dură, dar flexibil. În timpul fixării prin presare, corpul flexibil se ajustează la configuraţia orificiului, determinând dinţii exteriori să prindă orificiul, comprimând corpul şi ancorând dopul de etanşare. Când sunt utilizate cu materiale dure, orificiul trebuie să asigure o rugozitate a suprafeţei R Z = 10 – 30 μm.

 
Dopurile de etanşare din seria LP suportă presiuni de funcţionare de până la 60 de bari şi sunt deosebit de adecvate pentru dimensiuni de instalare reduse. Etanşarea se produce prin etanşarea mecanică determinată de fixarea prin presare. Seria LP este adecvată pentru instalare rapidă.
 
 
Seria MB/CV a Koenig-EXPANDER®
Seria MB/CV a KOENIG-EXPANDER® este concepută pentru presiuni de funcţionare de până la 450 de bari. Etanşarea este realizată pe principiul împingere/expansiune, în care bila este împinsă într-un corp.  Profilul dinţilor fierăstrăului pe partea exterioară a corpului intră în materialul bazei reţinând dopul de etanşare. Inserţia este completă atunci când dispare vârful cu bilă sub suprafaţa corpului. Un colier special conceput de la intrarea în corp reţine şi protejează bila. Când este utilizat cu materiale de instalare dure, orificiul trebuie să aibă o rugozitate Rz = 10 – 30 µm.
 
Seriile MB/CV oferă o gamă largă de diametre metrice (3-22 mm) şi imperiale. Sunt disponibile versiuni anticoroziune şi din aluminiu. Toleranţa de prelucrare normală este -(0/(+ 0,1)) mm.
 
Seria MB/CV oferă asamblare rapidă şi simplă, cu o etanşare pur mecanică.
 
 
Sisteme cu prezoane sudate
Sudarea prezoanelor WELKO - sudarea prezoanelor pentru îmbinare durabilă a fost folosită cu succes o perioadă îndelungată în întreaga lume.

Avantaje:
 • Penetrare la sudură redusă de aproximativ 0,1 mm
 • Adecvat pentru sudură pe metal primar cu calibru subţire > 0,5 mm
 • Special conceput pentru aplicaţii în care este necesar un finisaj decorativ pe panouri vizibile. Fără stropi de sudură
 • Adecvat pentru diverse materiale (Al, CrNi, oţel)
 • Adecvat pentru operare manuală
 • Adecvat pentru operare semi-automată şi complet automată (şi pentru operare robotizată)
 
Tehnologia niturilor oarbe
Niturile oarbe cu capăt închis sau deschis pot fi instalate de pe o singură parte a piesei prelucrate, fără să necesite acces din spatele elementului. Numărul mare de versiuni diferite permite un număr mare de combinaţii de material, indiferent dacă este vorba de plastic sau oţel, diferite rezistenţe ale materialelor, grosimi de prindere sau tratamente ale suprafeţelor. Niturile pot fi aplicate fie manual, fie automat şi noi oferim întreaga gamă - de la scule de nituire simple de mână şi până la sisteme de aplicare automate cu alimentare automată.
Niturile oarbe deschise de uz general sunt disponibile într-o gamă largă de materiale şi stiluri de capete. Adecvate pentru aplicaţii cu cerinţe de rezistenţă la sarcină scăzute.
 
Vopseluri şi culori

Culoarea bazei şi a corpului în unul sau mai mult straturi prin vopsire, pulverizare sau cufundare. Acest lucru garantează o bună protecţie la coroziune pentru aplicaţiile de interior şi de exterior.

 
 
 
Youtube Xing Linkedin Facebook Twitter blog RSS